سیستم انتخاب محصولات
گیربکس های صنعتی رهنما

محصولات:

گیربکسهای حلزونی ترکیبی سری VF/VF - MVF/VF

برای دستیابی به نسبت دورهای بالاتر، دو گیربکس حلزونی نوع VF توسط متصل کننده بر روی یکدیگر مونتاژ شده اند. بیشترین کاهش دور در کمترین فضای ممکن، برگشت ناپذیری نسبی، کارکرد بسیار نرم و بی صدا و طولانی از ویژگی های این محصول می باشند.


انتخاب نوع محصول :
توان ورودی KW1 (کیلو وات) :
گشتاور خروجی M2 (دکا نیوتن متر) :
       تلرانس :  %       0%100%
انتخاب دور ورودی :
دور خروجی :
نسبت تبدیل :
       تلرانس :  %       0%100%
سرویس فاکتور :
 محاسبه سرویس فاکتور بر اساس :    سرویس فاکتور برای در نظر گرفتن اثر تغییرات بار و شوکهایی است که در شرایط مختلف کاری بر گیربکس اثر میگذارد.
ساعات کاری روزانه گیربکس :           تعداد استارت در ساعت :           نوع بار : 
 موتور محرک احتراقی است          گیربکس در حالت برگشت هم کار میکند          مقدار بار به صورت لحظه ای افزایش می یابد
                  
وضعیت قرارگیری گیربکس :
بعد از اعمال تغییرات لازم است روی دکمه زیر کلیک نمایید.

SQL اشکال در فرامین
نوع سایز i نسبت تبدیل HP1 توان ورودی KW1 توان ورودی M2 گشتاور خروجی n1 دور ورودی n2 دور خروجی انتخاب