سیستم انتخاب محصولات
گیربکس های صنعتی رهنما

محصولات:

گیربکسهای هلیکال حلزونی سری RVF - MRVF

شامل گیربکس و موتور گیربکس هایی هستند که انتقال حرکت در آن ها به وسیله درگیری دو جفت چرخ دنده ( یک شفت حلزونی با چرخ دنده حلزونی و یک جعبه دنده کاهش دور اولیه حاوی یک جفت چرخ دنده هلیکال ) می باشند که روی شفت ورودی گیربکس حلزونی مونتاژ شده است و بدین ترتیب می توان به نسبت کاهش دور تا 1/300 دست یافت.


انتخاب نوع محصول :
توان ورودی KW1 (کیلو وات) :
گشتاور خروجی M2 (دکا نیوتن متر) :
       تلرانس :  %       0%100%
انتخاب دور ورودی :
دور خروجی :
نسبت تبدیل :
       تلرانس :  %       0%100%
سرویس فاکتور :
 محاسبه سرویس فاکتور بر اساس :    سرویس فاکتور برای در نظر گرفتن اثر تغییرات بار و شوکهایی است که در شرایط مختلف کاری بر گیربکس اثر میگذارد.
ساعات کاری روزانه گیربکس :           تعداد استارت در ساعت :           نوع بار : 
 موتور محرک احتراقی است          گیربکس در حالت برگشت هم کار میکند          مقدار بار به صورت لحظه ای افزایش می یابد
                  
وضعیت قرارگیری گیربکس :
بعد از اعمال تغییرات لازم است روی دکمه زیر کلیک نمایید.

SQL اشکال در فرامین
نوع سایز i نسبت تبدیل HP1 توان ورودی KW1 توان ورودی M2 گشتاور خروجی n1 دور ورودی n2 دور خروجی انتخاب